hizmetler

Elektrik Müşavirlik Hizmetleri

Enerji ihtiyacının belirlenmesi

 

Enerji müsadesi ve bağlantı görüşü alınması

 

Sistem dizayn ve projelendirme yapılması

 

Yatırım maliyet hesabının yapılması

 

İhale dosyası, keşif metraj ve şartname hazırlanması

 

Satınalma süreç yönetimi

 

Uygulama ve montaj süreç yönetimi ve kontrolü

 

Teknik uygulama sorumluluğu üstlenilmesi 

 

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu üstlenilmesi

 

Mesleki kontrollük hizmeti üstlenilmesi

 

YG - OG - AG Trafo merkezi işletme ve danışmanlık

 

LPG istasyonu sorumlu müdür hizmeti

 

Lisans başvuru ve takibi

 

ENH kamulaştırma dosyası

 

Ölçüm Hizmetlerimiz

 

Topraklama ölçümü

 

Paratoner ölçümü

 

Doğalgaz tesisleri topraklama ölçümü

 

Aydınlık şiddeti ölçümü

 

Kompanzasyon ölçüm ve takibi

 

Harmonik ölçüm ve filitrasyon

 

5000 V izolasyon ölçümü  

 

Katodik koruma ölçümü

 

Yüksek gerilim kablo testi (pat)

 

 

 

* Yapılan tüm ölçümlerimiz konusunda yetkili mühendis tarafından ve güncel kalibrasyonlu cihazlar ile yapılmaktadır.

 

 
Test

Form Gönderimi

Tamam