projeler

Polatlı Ticaret Odası O.S.B

Paylaş

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi tarafından ihalesi yapılan 2x477 MCM iletkenli ENH ve MOD5B tipi dağıtım merkezi yapılması işi firmamız tarafından kazanılmıştır.

İhale kapsamında 6 km 2x477 MCM iletkenli galvaniz cıvatalı ENH tesisi yapılmıştır. ENH beslemesi TEİAŞ Beylikköprü trafo merkezinden irtibat alınarak enerjilendirilmiş olup Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi arazisi içerisinde inşaası yapılan MOD5B tipi trafo ve dağıtım merkezine taşınmıştır.

Proje ve Taahhüt İle İlgili Detaylar Aşağıda Bilginize Sunulmuştur

 

ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİ

 

 • Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesinin enerji ihtiyacını karşılayabilmek üzere 2x477 MCM iletkenli ENH projesi hazırlanmış olup 27/08/2012 tarih ve 24442 sayı ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne onaylatılmıştır.
 • İlgili proje BEDAŞ tarafından 05.07.2012 tarih ve 100012-20023962 sayı ile düzenlenen enerji müsaadesi yazısı ve TEDAŞ tarafından 23/05/2012 tarih ve 019438 sayı ile düzenlenen fider tahsis yazısı doğrultusunda hazırlanmıştır.

ENERJİ NAKİL HATTI KARAKTERİSTİĞİ

 • Enerji nakil hattı galvaniz cıvatalı demir direkten oluşmaktadır. Direklerin tamamı müstakil ayaklı betonarme temel yapısında yapılmıştır.
 • Direklerin tamamında temelde topraklama yapılmıştır.
 • Tüm direklerde ölüm tehlike levhası, numarataj levhası ve kuşkonmaz teli kullanılmıştır.
 • Hattın toplamı 22 adet direkten oluşmaktadır.
 • Hattın toplam uzunluğu 4.700 metredir.
 • Durdurucu direklerde K3 tipi zincir izolatör, taşıyıcı direklerde K2 tipi zincir izolatör kullanılmıştır.
 • Direkler yerlerine göre TB, DB ve N tipi seçilmiştir.
 • Hat profili hazırlanırken 2. buz yükü bölgesi 477 MCM iletken şablonu kullanılmıştır.
 • Direk ara mesafeleri rüzgar menzili, ağırlık menzili vb özellikler göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir

Foto Galeri

Test

Form Gönderimi

Tamam