hizmetler

Projelendirme safhalarımız :

1) Fizibilite ve altyapı çalışması yapılarak gereksinimlerin saptanması

2) Yapılan çalışmalar doğrultusunda proje raporunun hazırlanıp sunulması

3) Avan projesinin hazırlanması

4) Ön projenin hazırlanması

5) Uygulama projesinin hazırlanması

6) As-Built projenin hazırlanması

 

Hazırladığımız Elektrik Proje Listesi :

Kuvvetli Akım Kolon Tesisatı

Zayıf Akım Kolon Tesisatı

Temel Topraklama Tesisatı

Çevre Aydınlatma Tesisatı

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Data Tesisatı

CCTV Tesisatı

Yangın Algılama ve Alarm Tesisatı

Yıldırımdan Korunma Paratoner Tesisatı

Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı Projesi

Telefon Dağıtım Tesisatı

Jeneratör Besleme ve Kolon Tesisatı

Acil Durum Aydınlatma Tesisatı

Merkezi Uydu ve TV Tesisatı

Yeraltı Dağıtım Projesi

Kompanzasyon Uygulama Projesi

Alçak Gerilim Enerji Dağıtım Projesi

Yüklenimimiz altında hazırlanan bütün projeler yürürlükteki ulusal ve uluslararası kanun, şartname, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hazırlanmaktadır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam